Meezingen als projectlid

Wij bieden u de mogelijkheid om als projectlid mee te zingen met ons concert op zaterdagmiddag 2 november 2019  in de Dominicuskerk aan de Spuistraat in Amsterdam. 
Het programma is een romantische reis langs koormuziek uit de 19e en 20e eeuw. Met werken van Anton Bruckner, Edward Elgar, Jean Sibelius, Antonín Dvořák, Clara Schumann en Eric Whitacre. Een aantal liederen zal a capella uitgevoerd worden. De instroom voor projectleden is gestart op dinsdag 4 juni en eindigt op 2 november op de dag van het concert. In de zomervakantie van 9 juli tot 20 augustus zijn er geen repetities. Het projectlidmaatschap omvat vijftien koorrepetities op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. De kosten voor deelname aan het project bedragen € 35,- plus de kosten voor de partituren. Op de ledenpagina van de website van het koor zijn de meeste koorwerken per stemgroep digitaal beschikbaar. Op die manier kan het repertoire ook thuis snel en gemakkelijk ingestudeerd worden.
Tijdens de repetities wordt niet alleen het repertoire voor een volgend concert ingestudeerd maar er wordt ook gewerkt aan koorklank en de vaardigheden voor het a capella zingen.
Naast de repetities kunnen koorleden op vrijwillige basis ook deelnemen aan stemvormingsbijeenkomsten en lessen in het gestructureerd instuderen van koorpartijen.

Om u aan te melden of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Joke Klaver - secretaris van het  bestuur - 06-15547472, e-mail jokeklaver@outlook.com

Repetitielocatie

Aula Prof. Dumontschool - Woudrichemstraat 2 – 1107 NJ Amsterdam
Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer – bus 47 – metro 50 en 54 – halte Gein. Ook is er ruime kosteloze parkeergelegenheid.

Contributie en bankrekening

Lidmaatschap voor vaste leden: € 23,- per maand; € 69,- per kwartaal

Projectlidmaatschap Romantische reis langs koormuziek uit de 19e en 20e eeuw € 35,- plus partituurkosten.
NL10 INGB 0001 3483 34 tnv Gaasperdams Gemengd Koor – Amsterdam